Lustrum

Från starten var Lustrum ett företag som tillverkade ergonomiska och väldesignade kontorsmöbler.Kontakt info: Lustrum

Idag är verksamheten koncentrerad på funktionella och estetiska exponerings- och förvaringsmöbler fär bibliotek, kontor och butik. Samtliga våra möbler och inredningar är testade och godkända för att motsvara de högt ställda krav som finns i offentlig miljö.
 
För oss på Lustrum är det självklart att alltid eftersträva kostnadseffektiva miljöriktiga material för lång livslängd och enkelt underhåll. Lustrum arbetar med Svenska underleverantörer som är specialiserade inom sina respektive områden, alla är ISO certifierade.

http://www.lustrum.com/